به دلیل سهولت و هرچه ساده تر کردن فرایند خرید از فروشگاه اینترنتی آراز بازار پرداخت هزینه خرید تنها توسط درگاه پرداخت اینترنتی میسر میباشد